Končekmi prstov k zdravému a spokojnému životu - 2 dňový kurz EFT