Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Beriem ochranu vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránkach cítili dobre.

Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré mate v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je správca?

Terapia pre život, s.r.o. (Mgr. Lenka Rumanová) IČO: 52819132, DIČ 2121145675, s miestom podnikania: Jilemnického 21, 03601 Martin; zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina odd Sro, vložka č.73717/L, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.lenkarumanova.sk.

Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: lenka@lenkarumanova.sk .

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy (vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko, adresa, nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy / zaslanie prístupu k online kurzu, dodanie e-produktov elektronicky)
  • vedenie účtovníctva (ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti na vystavenie a evidenciu daňových dokladov)
  • marketing, zasielanie noviniek (vaše osobné údaje /meno, e-mail/, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú 6 rokov od udelenia. Ak nie ste mojim zákazníkom, posielam vám novinky len na základe vášho súhlasu 6 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu na konci každého môjho e-mailu)
  • fotografická dokumentácia – živé akcie, semináre, workshopy s EFT a i. alternatívnymi techinkami a pod.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu priebehu premlčacej doby, ak zákon nestanovuje dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo som v konkrétnom prípade neuviedla inak.

Cookies

Terapia pre život, s.r.o. IČO: 52819132, DIČ 2121145675, s miestom podnikania: Jilemnického 21, 03601 Martin používa na tejto webovej stránke súbory cookie. Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho ste na stránke, z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazovania webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.
Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook.

Moje webové stránky je možné tiež prechádzať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov. Používanie cookies si môžete vo svojom počítači zakázať.

Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne: “Prevádzkovateľ webu, Terapia pre život, s.r.o., Jilemnického 21, 036 01, Martin, IČO 52819132, ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok na analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež pre retargetting.”

Zhromaždené cookie súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookie súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Ochrana

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja.

Chránim ich akoby boli moje vlastné.

Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Postúpenie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie, než ja a na dané spracovanie osobných údajov sa špecializujú.

Na požiadanie poskytnem subjektu údajov všetkých aktuálnych spracovateľov, ktorých pre prevádzku a technickú podporu svojich služieb využívam. Uvedení spracovatelia garantujú ochranu osobných údajov v minimálne rovnakom rozsahu, ako garantujem ja sama týmito zásadami a povinnosťami podľa právnych predpisov.  

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využívať ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade budem pri výbere na spracovateľa klásť minimálne také nároky na kvalitu a zabezpečenie ako na seba.

Postúpenie dát mimo EÚ

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva.

Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-amilu na : lenka@lenkarumanova.sk

Máte právo na informácie, ktoré je už plnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 kalendárnych dní formou e-mailu, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení, alebo sú vaše osobné údaje neaktuálne, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, ze spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ak ste vniesli námietku voči spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

Právo na prenositelnosť máte, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému. Budeme postupovať rovnako ako v prípade využitia práva na prístup, len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 kalendárnych dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý) je vašim ďalším právom. Nechcem na vás zabudnúť, ale v prípade, že si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo služieb všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 60 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak najprv budete o svojom podozrení informovať mňa, aby som s tým vedela niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania noviniek a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciami, článkami, novinkami a inými službami vám posielam, ak ste môj zákazník, na základe oprávneného záujmu.

Ak mojim zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich na základe vášho súhlasu.

V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu na konci každého môjho e-mailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkov so mnou (Mgr. Lenka Rumanová, Terapia pre život, s.r.o.).

Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest